top of page

O nama

Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu iz Beograda osnovana je 2006. godine. Škola ima za cilj obrazovanje studenata u skladu sa principima poznatih evropskih i svetskih univerziteta i visokih škola. Usklađenim nastavnim planom i programom sa visokim školama iz zemalja Evropske Unije, studenti imaju mogućnost da provere i verifikuju stečena znanja, na sličnim visokim školama i fakultetima. Prošli smo već tri ciklusa akreditacije od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova i ima dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. Studijski programi su koncipirani u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, savremenim nastavnim tendencijama i metodama učenja (interaktivno učenje, mentorsko vođenje, izborni predmeti, praktični rad i sl.) obezbeđujući potrebna znanja iz navedenih oblasti

01_R&B_College_Broshura_SRP LOW RES_Page6_Image1
shutterstock_257866466
shutterstock_257357209
shutterstock_147729656
Students Taking Exams

Studijski programi

Uspešna saradnja sa udruženjima, agencijama, preduzećima i institucijama iz zemlje i inostranstva omogućava i obezbeđuje uslove za razvoj istraživačkog, obrazovnog i konsultantskog rada studenata, što dodatno doprinosi njihovoj stručnoj afirmaciji. Škola ima akreditovane sledeće programe na osnovnim studijama u trajanju od tri godine:

ECTS predstavlja skraćenicu za Evropski sistem prenosa bodova (eng. European Credit Transfer and Accumulation System;nem). Po završetku trogodišnjih studija kandidati stiču zvanje - strukovni ekonomista (Bachelor Applied in Economics).

Za više detalja o studijskim programima pogledajte ovde.
 

01_R&B_College_Broshura_SRP LOW RES_Page8_Image1
01_R&B_College_Broshura_SRP LOW RES_Page2_Image1
shutterstock_259209311
01_R&B_College_Broshura_SRP LOW RES_Page16_Image1
Girls in the Library

Upis

Visoku školu za ekonomiju i upravu mogu da upišu svi oni koji su prethodno završili srednju školu, kao i oni koji su svoje obrazovanje započeli u nekoj drugoj obrazovnoj instituciji, a želeli bi da proces edukacije osavremene i
dopune znanje iz navedenih oblasti. Položeni ispiti na drugoj visokoškolskoj ustanovi priznaju se saglasno zakonu i nastavnom planu Visoke škole.

Za više detalja o upisu pogledajte ovde.

Legs in Jeans
shutterstock_251697124 (1)
shutterstock_199975592 (1)
shutterstock_95562838
shutterstock_120744292
bottom of page