Upis u toku!

Upis je u toku!

Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu je obrazovna naučna ustanova koja je osnovana 2006. godine pod imenom Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje. Šest godina kasnije, 2013. godine, u program se uvodi studiranje osiguranja, bankarstva i carina.

Danas Visoka škola svojim studentima obezbeđuje praktičnu nastavu u institucijama odnosno kompanijama kao što su: Poreska uprava, revizorske kuće, Beogradska berza, brokersko dilerska društva isl.

 

Na Visokoj školi je do sada diplomiralo više od 800 studenata, oko 650 je nastavilo dalje školovanje.

 

 

Visoka škola ima 41 zaposlenog, od toga: 22 profesora, 12 saradnika u nastavi i 7 nenastavnog osoblja.

 

Nastavni plan sadrži tri studijska programa  i to:

Računovodstvo i revizija
Bankarstvo, osiguranje i berze
Porezi i carine

Nakon završenih trogodišnjih studija kandidati stiču zvanje: strukovni ekonomista.

Školarina

Visoku školu mogu upisati kandidati koji su završili srednje obrazovanje i položila prijemni ispit. Rangiranje se vrši na osnovu rezultata prijemnog ispita i uspeha u srednjoj školi.

Takođe, prvu godinu mogu upisati i kandidati koji su započeli studije u drugoj visokoškolskoj ustanovi.
Položeni ispiti priznaju se saglasno nastavnom planu Visoke škole, a razlika u ispitima može se polagati u redovnim ispitnim rokovima.

Godišnja školarina iznosi 1.200 EUR u dinarskoj protivvrednosti (prema srednjem kursu NBS na dan uplate) i sadrži: nastavu, konsultacije, vežbe, sve udžbenike, neophodna nastavna učila, korišćenje biblioteke i kompjuterske laboratorije.

Prilikom upisa student je dužan da uplati 300 EUR na račun škole kao prvu ratu, a ostatak u devet jednakih mesečenih rata.

Primer uplatnice možete videti ovde.