Rezultati - Poslovna informatika

Rezultati

Broj indeksa Prezime I ime Broj poena Položio (P)/Nije položio (NP) Ocena
83/16 Janićijević Ivana 100 P 10
18/16 Ilić Marko 68 P 7
36/16 Glišić Nemanja 58 P 6
52/16 Španović Srđan 55 P 6
66/15 Račić Milica 30.5 NP 5