Prijava

Prijavite se za kurseve i seminare koji se organizuju pod okriljem CEIB-a.

 

Institucija, PIB/Ime i Prezime
Adresa, Telefon, Fax, Email
Osoba za kontakt
Zanimanje

 

 
 

Naziv kursa/seminara

Cena (din)

Dana

Prijava

1

Profesionalno berzansko poslovanje

20.000,00

3

2

Upravljanje proverama

9.000,00

1

3

Prepoznavanje i otkrivanje prevara, revizija u funkciji prevencije i rizici u bankarstvu i osiguranju 

35.000,00

2

4

Digitalna forenzika

35.000,00

2

5

Opšti tehnološki revizorski priručnici (GTAG)

12.000,00

3

6

IT forenzika

12.000,00

3

7

Digitalna ekonomija

12.000,00

3

8

Berze i finansijska tržišta

8.000,00

2

9

Finansijsko knjigovodstvo

25.000,00

14

10

Sastavljanje finansijskih izveštaja

12.000,00

2

11

IT revizija u funkciji politika informacione IT bezbednosti i IT forenzike

12.000,00

3

12

Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku

8.000,00

1

13

Poslovna kultura - Trening javnog nastupa

4.000,00

1

13

Forenzička revizija

10.000,00

2

13

Upravljanje rizicima prema ISO 31000

21.000,00

3


Morate odabrati bar jedan kurs.

Nepozivo prijavljujemo sledece ucesnike: Morate prijaviti bar jednog polaznika.
1 4
2 5
3 6

Prijavljujem se za datum od:

VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I UPRAVU

Adresa: Imotska 1, Beograd 
Info telefon: +381 (11) 24 62 623 
Telefon/faks: +381 (11) 30 98 198; (11) 30 98 199 
Posetite: www.rafin.edu.rs 
E-mail: office@rafin.edu.rs

PIB: 104591736

Matični broj: 17662597

Tekući račun: 170-30003834004-15