Ispiti

 

 

Jun 

 

N

Ponedeljak

Utorak

Sreda

Četvrtak

Petak

Subota

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Poslovno pravo u 11h

 

Preduzetništvo u 13h

 

 

6

Komercijalno poznavanje robe u 11h

 

Bankarstvo u 13h

7

Osnovi informatike u 11h

 

Poresko knjigovodstvo I bilans u 13h

 

8

Ekonomika preduzeća u 11h

 

Poslovna informatika u 13h

 

 

9

Monetarna ekonomija u 11h

 

Menadžment javne uprave u 13h

 

 

10

 

11

 

12

Carinsko poslovanje u 11h

 

Osiguranje u 13h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje u 14h

 

13

Matematika za ekonomiste u 11h

 

Berze I finansijska tržišta u 12h

 

Upravno pravo u 13h

 

Portfolio menadžment u 14h

 

14

Engleski jezik 1 u 14h (pismeni)

 

Engleski jezik 2 u 14h (pismeni)

 

Poslovni engleski jezik u 14h (pismeni)

15

Upravljanje finansijskim rizikom u 11h

 

Privredno kazneno pravo u 13h

 

16

Osnovi ekonomije u 11h

 

Ekonomska politika u 11h

 

Poslovno planiranje u 12h

 

Analiza hartija od vrendosti u 14h

 

17

Osnovi računovodstva u 11h

 

Finansijsko računovodstvo u 11h

 

Upravljačko računovodstvo u 11h

 

Spedijalna računovodstva u 11h

 

Specijalni bilansi u 11h

18

 

19

Osnovi prava u 12h

 

Finansijski menadžment u 14h

 

20

Statistika u 11h

 

Menadžment u 13h

 

Analiza finansijskih izveštaja u 15h

 

21

Engleski jezik 1 u 14h (usmeni)

 

Engleski jezik 2 u 14h (usmeni)

 

Poslovni egnleski jezik u 14h (usmeni)

22

Revizija u 11h

 

Poreski postupak u 12h

 

Teorija investiranja u 13h

 

Međunarodni transport i špedicija u 14h

 

23

Javne finansije u 12h

 

Berzansko pravo u 14h

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

 

 

 

 

Jun

 

N

Ponedeljak

Utorak

Sreda

Četvrtak

Petak

Subota

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Poslovno pravo u 11h

 

Preduzetništvo u 13h

 

 

6

Komercijalno poznavanje robe u 11h

 

Bankarstvo u 13h

7

Osnovi informatike u 11h

 

Poresko knjigovodstvo I bilans u 13h

 

8

Ekonomika preduzeća u 11h

 

Poslovna informatika u 13h

 

 

9

Monetarna ekonomija u 11h

 

Menadžment javne uprave u 13h

 

 

10

 

11

 

12

Carinsko poslovanje u 11h

 

Osiguranje u 13h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje u 14h

 

13

Matematika za ekonomiste u 11h

 

Berze I finansijska tržišta u 12h

 

Upravno pravo u 13h

 

Portfolio menadžment u 14h

 

14

Engleski jezik 1 u 14h (pismeni)

 

Engleski jezik 2 u 14h (pismeni)

 

Poslovni engleski jezik u 14h (pismeni)

15

Upravljanje finansijskim rizikom u 11h

 

Privredno kazneno pravo u 13h

 

16

Osnovi ekonomije u 11h

 

Ekonomska politika u 11h

 

Poslovno planiranje u 12h

 

Analiza hartija od vrendosti u 14h

 

17

Osnovi računovodstva u 11h

 

Finansijsko računovodstvo u 11h

 

Upravljačko računovodstvo u 11h

 

Spedijalna računovodstva u 11h

 

Specijalni bilansi u 11h

18

 

19

Osnovi prava u 12h

 

Finansijski menadžment u 14h

 

20

Statistika u 11h

 

Menadžment u 13h

 

Analiza finansijskih izveštaja u 15h

 

21

Engleski jezik 1 u 14h (usmeni)

 

Engleski jezik 2 u 14h (usmeni)

 

Poslovni egnleski jezik u 14h (usmeni)

22

Revizija u 11h

 

Poreski postupak u 12h

 

Teorija investiranja u 13h

 

Međunarodni transport i špedicija u 14h

 

23

Javne finansije u 12h

 

Berzansko pravo u 14h

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30