CEIB
CEIB SERVIS

Centar za ekonomska istraživanja Beograd, koji deluje u okviru Visoke škole, spaja teoriju i praksu kroz komunikaciju sa stručnjacima iz razlicitih oblasti koji rade pretežno u proizvodnim, finansijskim i spoljnotrgovinskim firmama. Jedan od projekata čija je realizacija planirana za početak oktobra 2013. godine odnosi se na obuku novinara koji žele da prate ekonomska zbivanja, ali i mladih stručnjaka zaposlenih u privredi koji u procesu edukacije i razvoja svojih menadžerskih sposobnosti treba da znaju funkcionisanje i pravila delovanja javnih medija. Time se olakšava put distribucije  kvalitetnih i tačnih informacija što je izuzetno važno u pravovremnom informisanju javnosti ili marketinškom delovanju na javno mnjenje.

CEIB radi na unapređenju i promociji znanja iz oblasti finansiranja i funkcionisanja savremenih finansijskih tržišta. Posebna pažnja bice posvecena pravilima vođenja finansijskih projekata baziranih na principima rada Evropske Unije, sa akcentom na oblast kontrole troškova i upravljanja rizikom. CEIB planira formiranje posebnih malih grupa talentovanih studenata koji će imati mogućnost specijalizacije u svetskim finansijskim centrima.

In house obuke!

Ukoliko postoji veća zainteresovanost polaznika moguće je organizovati In house obuke. Pri tom se mogu posebno definisati teme, termini, rad vikendom, kao i mesto održavanje obuke. 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas telefonom broj: + 381(11)/78-54-719 ili mail-om na adresu: info@rafin.edu.rs

Popusti od 10%:

- Ukoliko je polaznik već pohađao neki od naših kurseva odobrava se popust od 10%.

Popusti od 20%:

- Ukoliko se prijavi više od tri polaznika iz iste kompanije.

- Studentima.

- Fizičkim licima koja samostalno uplaćuju obuku. 

 

Flajer Centra

 

SPISAK KURSE​VA:

Berze:

1. Profesionalno berzansko trgovanje

2. Berze i finansijska tržišta

Računovodstvo i forenzika:

1. Finansijsko knjigovodstvo

2. Sastavljanje finansijskih izveštaja

3. Forenzička revizija

Porezi:

1. Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku

Poslovna kultura:

1. Trening javnog nastupa

Detaljnije o obukama koje se rade u saradnji sa Septia Academy: http://www.ceib.rs/obuke.html